0

ქუქის პოლიტიკა

 

 

მზა-ჩანაწერების (COOKIES) გამოყენების შესახებ შეტყობინება

 

წინამდებარე cookies შეტყობინება განმარტავს თუ როგორ იყენებს შპს „იბერია ფუდ კომპანი“ (შემდგომში - „კომპანია“) cookies და სხვა პროგრამულ უზრუნველყოფას (ერთობლივად - “cookies”).

 

რა არის მზა ჩანაწერები (cookies) 

 

 

„მზა-ჩანაწერები“ არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილი, რომელიც ინახება თქვენს მოწყობილობაში, როდესაც კომპანიის ვებგვერდს -  kfc.com.ge (შემდგომში - ვებგვერდი). აუცილებელი „მზაჩანაწერების“ გამოყენება უზრუნველყოფს თქვენს მიერ ვებგვერდით სარგებლობის შესაძლებლობას, ხოლო სხვა ტიპის „მზა-ჩანაწერები“ ამარტივებს ვებგვერდზე მუშაობას. მათ შორის, თქვენს ვებბრაუზერში იმახსოვრებს მომხმარებლის სახელს. შესაბამისად, ვებგვერდის ყოველი სტუმრობისას არ გჭირდებათ მისი ხელახლა მითითება. ასევე შენახულია ვებ გვერდზე მომხმარებლის მიერ არჩეული ენა, შრიფტის ზომა, ფერი და სხვა, რაც გეხმარებათ ვებგვერდის ყოველდღიური გამოყენების პროცესში.
ამ ვებსაიტზე ნავიგაციისას, შესაძლებელია გარკვეული ანონიმური ინფორმაციის პასიურად შეგროვება (ეს ნიშნავს, ინფორმაციის შეგროვებას აქტიური მიწოდების გარეშე) სხვადასხვა ტექნოლოგიების გამოყენებით, როგორიცაა ქუქიები, ინტერნეტ მონიშვნები ან ვებ სიგნალები და სანავიგაციო მონაცემების შეგროვება (ჟურნალის ფაილები, სერვერის ჟურნალები, კლიკების ნაკადი). თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერი ავტომატურად გადასცემს ვებსაიტს გარკვეულ ანონიმურ ინფორმაციას, როგორიცაა იმ ვებსაიტის URL რომლიდანაც ახლახანს შემოხვედით და ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართი და თქვენი იმ კომპიუტერის ბრაუზერის ვერსია, რომელსაც იყენებთ.  ამ ვებსაიტს თქვენი კომპიუტერიდან შეუძლია ანონიმური ინფორმაციის მოგროვება ქუქიების და ინტერნეტ მონიშვნების ან ვებ სიგნალების საშუალებით.  შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე რომ შეგატყობინოთ, როდესაც ქუქი გაიგზავნება ან უარი თქვათ სრულად ქუქიებზე, თუმცა ამ ვებსაიტის ზოგოერთმა ფუნქციამ შესაძლოა არ იმუშაოს ქუქიების გარეშე, და ამან შესაძლოა შეზღუდოს თქვენი ვებსაიტის მიერ სერვისის მიწოდება. 
ამ ვებსაიტს შეუძლია გამოიყენოს და დააკავშიროს ასეთი პასიურად შეგროვებული ანონიმური ინფორმაცია ვებსაიტის ვიზიტორებისთვის უკეთესი სერვისის მისაწოდებლად, დაარეგულიროს ვებსაიტი თქვენს პრეფერენციებზე დაყრდნობით, შეადგინოს და გააანალიზოს სტატისტიკა და ტენდენციები და სხვაგვარად განახორციელოს ვებსაიტის ადმინისტრირება და გააუმჯობესოს იგი თქვენთვის გამოსაყენებლად. ასეთი ინფორმაცია არ კომბინირდება ვებსაიტზე სხვაგვარად შეგროვებულ პერსონალურ იდენტიფიცირებულ ინფორმაციასთან, თუ თქვენ არ დაეთანხმებით. 
ამით, Cookies საშუალებას იძლევა გაუმჯობესდეს თქვენი, როგორც იუზერის გამოცდილება ვებგვერდ(ებ)ის სტუმრობისას. მაგალითად, Cookies გვეხმარება გავიგოთ თუ როგორ იყენებენ პირები ჩვენ ვებგვერდეს, მათ შორის, თუ რომელი ვებგვერდებია უფრო პოპულარული, იმისათვის, რომ შევძლოთ უკეთ მოვემსახუროთ ჩვენი ვებგვერდის იუზერებსა და მომხმარებლებს.
ვებგვერდი სარგებლობს ,,მესამე მხარის მზა-ჩანაწერებით“, რომელიც გადაეცემა მესამე მხარეს (მაგალითად Google-ს) და რომელიც ამარტივებს ვებგვერდზე მუშაობას ან გამოიყენება მხოლოდ ვებგვერდის მომხმარებელთა შესახებ სტატისტიკური მონაცემების მისაღებად.

მზა ჩანაწერების (cookies) ტიპები რომლებსაც ვიყენებთ
კომპანია იყენებს სესიური და მუდმივი ტიპის cookies

 

  1. სესიური Cookies არის დროებითი Cookie ფაილები, რომელიც წაიშლება მას შემდეგ რაც დახურავთ ბრაუზერს. სესიური Cookies, როგორც წესი, გამოიყენება იმისათვის, რომ დააკვირდეს თქვენს გადაადგილებას გვერდებზე და შეინარჩუნოს თქვენი ავტორიზაცია ვებგვერდზე გადაადგილებისა და ნავიგაციისას. სესიური Cookies ასევე საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ საბანკო ტრანზაქციები.
  2. მუდმივი Cookies არ იშლება თქვენს მიერ ბრაუზერის დახურვის შედეგად და ინახება განსაზღვრული პერიოდით ან ვიდრე ისინი ხელით (მექანიკურად) არ წაიშლება. ამგვარი Cookies გამოიყენება ბევრი მიზნით. მაგალითად, მათ შეუძლიათ დაიმახსოვრონ თქვენი USER ID იმ ვებგვერდებისათვის, სადაც გაიარეთ ავტორიზაცია და ამით აგარიდოთ ვებგვერდზე ყოველი შესვლისას ავტორიზაციის მონაცემების ხელმეორედ მითითების საჭიროება. მათ ასევე შეუძლიათ დაიმახსოვრონ თქვენი არჩევანი (მაგალითად, არჩეული ენა), შეაგროვონ სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც გვეხმარება გავიგოთ თუ როგორ ურთიერთქმედებენ  იუზერები ჩვენს ვებგვერდ(ებ)თან.

თქვენ შეგიძლიათ ისე დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი, რომ მიიღოს ყველა ქუქი ფაილი, უარყოს ყველა ქუქი ფაილი, ან მიიღოთ შეტყობინება ქუქი-ფაილის შემოთავაზებისას, ამგვარად თქვენ საშუალება გექნებათ ყოველ ჯერზე თავად გადაწყვიტოთ მიიღოთ თუ არა იგი. ქუქიების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის და თქვენი პრეფერენციების განსაზღვრისთვის, გთხოვთ თქვენი ბრაუზერის „დახმარების“ გრაფაში მოძებნოთ „ქუქიები“. 
ვებსაიტს შეუძლია გამოიყენოს ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართები. IP მისამართი არის ნომერი, რომელიც ინტერნეტ სერვის პროვაიდერის მიერ ენიჭება თქვენს კომპიუტერს, იმისათვის რომ წვდომა გქონდეთ ინტერნეტთან და როგორც წესი, ითვლება არაპერსონალურად იდენტიფიცირებულ ინფორმაციად, რადგან უმეტეს შემთხვევაში IP მისამართი უფრო დინამიურია (იცვლება ყოველი ინტერნეტთან დაკავშირებისას), ვიდრე სტატიკური (უნიკალური კონკრეტული მომხმარებლის კომპიუტერისთვის). IP მისამართი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სერვერთან დაკავშირებული პრობლემების დიაგნოსტიკისთვის, სრული ინფორმაციის შეტყობინებისთვის, კომპიუტერის უსწრაფესი მარშრუტის განსაზღვრისთვის ვებსაიტთან დასაკავშირებლად და ვებსაიტის ადმინისტრირებისა და გაუმჯობესებისთვის. 
“ნავიგაციის მონაცემები" (ჟურნალის ფაილები, სერვერის ჟურნალები და კლიკების მონაცემები) გამოიყენება სისტემის მართვისთვის, ვებსაიტის კონტენტის გასაუმჯობესებლად, ბაზრის კვლევის მიზნებისთვის, და ვიზიტორებთან ინფორმაციის გადასაცემად.